Олександр Залевський

CEO at SMOKOKO S.A.

Тема доповіді: Здоров’я, як Ключовий Фактор в Бізнесі

Тези доповіді:

 • З чого починалося SMOKOKO?
 • Перші Ігри та Зараз;
 • Фундамент = Ключові Особи;
 • Розуміння, що таке Здоров’я!
 • Народження Революційної Технології INVICORRY (знайди, виправ, живи) з браслетом CONSEVIT (якісне життя) + Spele;
 • Хочемо Зробити Гру Кіно.
Oleksandr Zalevsjkyj
CEO at SMOKOKO S.A.

Topic: Health as a Crucial Aspect in a Business

Review:

 • How did SMOKOKO start?
 • First games.
 • Background = Key People
 • Understanding Health
 • Creating a Revolutionary Technology INVICORRY (find, change, live) with a bracelet CONSEVIT (good life) + Spele
 • We want to create a Game Movie