Міхай Тимошенко

Art director at DogoTogo Creative studio

Вільний художник. Створив графіку для багатьох ігор, серед яких Contre Jour, Heroes, Wekings. Співавтор графічного роману “Герой по неволі”. Із 2011 р. розробник власних ігор в студії DogoTogo.

Тема доповіді: Copy&Paste

Тези доповіді:
Будемо говорити про концепт арт, натхнення, процес створення та результат. Як можна використовувати досвід та інформацію, що можна красти, а що не можна. Як додавати новизну, міксувати і добиватись результату.

Mihay Tymoshenko

Art director at DogoTogo Creative studio

He is a freelance artist and created graphics for a lot of games, such as Contre Jour, Heroes, Wekings.
Mihay is a co-author of a graphic novel ‘A Hero in Prison’ and a developer of his own games in DogoTogo Studio since 2011.

Topic: Copy&Paste

Review:
We will talk about the concept-art, inspiring, a creating process and a result. How can we use an experience and information, what can be stolen or not. How to add new information, mix it and achieve results.

Share This