Ніколай Армонік

Technical director at 5000BC

У геймдев-індустрії з 2000 року, з часів Shareware. Засновник Aterdux Entertainment. Автор гри «Discord Times», технічний директор гри «Legends of Eisenwald», технічний директор гри в розробці «5000ВС».

Тема доповіді: Defold по хардкору

Тези доповіді:

  • Що таке ігровий движок Defold?
  • Як він влаштований?
  • Чи можна на Defold зробити великий проект і як саме його доведеться робити?
  • І трохи про прямий доступ до шейдерам.

З огляду на зростаючу популярність defold доповідь буде дуже цікава тим розробникам, які мають пряме відношення до програмування і скриптування ігор. Так само доповідь буде корисний тим, хто зараз вибирає на який технології зупиниться для розробки своєї гри.

Nikolay Armonik

Technical director at 5000BC

He has worked in the GameDev industry since 2000 from Shareware. He is a founder of Aterdux Entertainment, the main developer of a «Discord Times» Game, a technical director of a Game «Legends of Eisenwald»and «5000ВС», which is being elaborated.

Topic: Hardcore Defold

Review

  • What is a stride in Defold?
  • How does it work?
  • Is it possible to make a huge project in Defold and how to do it?
  • Straight access toward shaiders.

Due to the defold popularization, this meeting will be interesting for developers who do programming and games scripting or those, who choose the technology for game developing.