Період рептилій
Назва гри: “Період Рептилій”
Номінація: Найкраща українська іграшка року
Категорія: Social/online game
Бізнес-модель: “Free-To-Play, 300 тисяч гравців.
Цільова аудиторія: СНД, чоловіки віком 24-26 років.
Короткий опис гри: Це 20 видів динозаврів, яких ти можеш приручити, більше 40-ка босів, nрактика, стратегія, бої з динозаврами, будуй своє місто, захоплюй нові території юрського періоду!
 
Автор: Ігор Артерчук.

Додаткова інформація: Презентацію цієї іграшки можна переглянути на конференції GameDev Conference 2014, 25 січня. Зареєструватись на конференцію


Період рептилій
Game title: “Reptiles Period”
Nomination: “The Best Ukrainian Game of the Year”
Category: Social/online game
Business-model: “Free-To-Play, 300 th of gamers Target audience: CIS, men aged 24-26.

Summary: There are 20 kinds of dinosaurs whom you may tame, more than 40 bosses, practice, strategy, battles with dinosaurs, build your own city and capture new territories of the Jurassic period!
Author: Igor Arterchuk


Additional information:
The presentation of the game can be seen at the conference GameDev Conference 2014 on 25 January. Register for the conference